kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Wysokość kredytu inwestycyjnego uzależniona jest od poziomu zdolności kredytowej, charakteru inwestycji, rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Kredyt udzielany jest na okres do 10 lat z możliwością uzyskania karencji w spłacie kapitału do 2 lat.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi:

- 8% w stosunku rocznym lub

- oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę od 3pp.

Prowizja za udzielenie kredytu wynosi od 2% do 4%.

Wypłata kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.

Kredyt podlega spłacie w ratach miesięcznych lub kwartalnych. Odsetki są płatne przy ratach kapitałowych, w okresie karencji w spłacie kapitału w okresach określonych w umowie kredytowej.

Możliwość wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów !

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej