Bank Spółdzielczy w Miedźnej
Strona Główna | Aktualności | Kontakt
17 LISTOPAD 2017
Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy.

Wysokość kredytu obrotowego powinna wynikać z zapotrzebowania na kapitał obrotowy oraz wysokość kredytu uzależniona jest od poziomu zdolności kredytowej, rodzaju i wysokości potrzeb kredytowych, rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Kredyt udzielany jest na okres do 2 lat z możliwością uzyskania karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy.

Oprocentowanie kredytu od 9% w stosunku rocznym lub oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę bankową od 4pp.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne.

Prowizja za udzielenie kredytu wynosi od 1% do 3%.

Wypłata kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.

Kredyt podlega spłacie w ratach: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych lub jednorazowo. Odsetki są płatne w okresach miesięcznych lub kwartalnych określonych w umowie kredytowej.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje zapisz się do newslettera.
Wyślij
O Banku | Bankomaty | Dokumenty do pobrania | Kalkulator kredytowy | Kontakt | Polityka Prywatności