Bank Spółdzielczy w Miedźnej
Strona Główna | Aktualności | Kontakt
17 LISTOPAD 2017
Karta kredytowa VISA Classic
Karta kredytowa VISA Classic jest ogólnie dostępna. Przeznaczona jest zarówno dla Posiadaczy rachunków, jak również dla Klientów nie posiadających rachunku w naszym Banku.
Korzyści z posiadania karty kredytowej:
  • każda karta posiada indywidualnie przyznany odnawialny limit kredytowy, do wysokości którego Posiadacz może realizować transakcje,
  • maksymalna kwota limitu wynosi 20.000 zł,
  • wymagana spłata jedynie 3% (min. 40zł) miesięcznego zadłużenia podanego na wyciągu,
  • korzystanie z nieoprocentowanego kredytu nawet do 51 dni,
  • od transakcji bezgotówkowych realizowanych w kraju i za granicą nie pobierana jest prowizja,
  • automatyczne wznowienie karty,
  • w przypadku utraty karty Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu od chwili zastrzeżenia karty.
Karta kredytowa służy do realizowania w kraju i za granicą, autoryzowanych i nieautoryzowanych transakcji:
1) bezgotówkowych – płatności za towary i usługi, w punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem VISA wyposażonych w terminale POS lub imprintery, wszelkich transakcji dokonywanych na odległość (w formie zamówień pocztowych, telefonicznych i w sieci Internet), mimo że karta została wykorzystana bez fizycznego jej przedstawienia,
2) gotówkowych:
  a) w bankach członkowskich organizacji VISA (oznaczonych emblematem VISA lub VISA elektron),
  b) w bankomatach akceptujących karty VISA oraz
  c) w tych punktach akceptujących karty płatnicze, które świadczą usługę wypłaty gotówkowej przy użyciu   terminala elektronicznego POS lub imprintera.
Karta umożliwia także:
1) sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę,
2) zmianę numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę,
3) wydruk mini wyciągu w bankomatach świadczących taką usługę,
4) doładowanie (Pre-paid) telefonu komórkowego.
5) korzystanie z karty za granicą,
Chcesz otrzymywać aktualne informacje zapisz się do newslettera.
Wyślij
O Banku | Bankomaty | Dokumenty do pobrania | Kalkulator kredytowy | Kontakt | Polityka Prywatności