Bank Spółdzielczy w Miedźnej
Strona Główna | Aktualności | Kontakt
17 LISTOPAD 2017
Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy ROR

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR przeznaczony jest do gromadzenia wkładów oszczędnościowych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Otwierany jest na czas nieokreślony i może być prowadzony dla jednego lub dwóch Posiadaczy. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika/ów (osoby uprawnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku).

Rozliczenia na rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej.

Operacje wykonywane w ramach ROR potwierdzone są wyciągiem bankowym.

W ramach obsługi rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego ROR klient posiada prawo do:

  • kart bankomatowych Visa w celu realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
  • korzystania z ponad 2400 bezpłatnych bankomatów w całej Polsce,
  • realizacji zleceń stałych,
  • uzyskania w Banku kredytu (odnawialnego) udzielanego w formie linii kredytowej,
  • obsługi konta przez Internet  - system IR (bankowość elektroniczna),
  • dokonywania płatności zagranicznych (realizacji przekazów w obrocie dewizowym za pośrednictwem Banku Zrzeszającego),

 PROWIZJE I OPŁATY:
  otwarcie rachunku ROR bez opłat
  miesięczna opłata za prowadzenie rachunku ROR 5,50 zł
  wykonanie dyspozycji przelewu zewnętrznego na inny bank 3,50 zł
 wykonanie dyspozycji przelewu na rachunek w BS Miedźna 0,10 zł
  wpłata gotówki na rachunek ROR bez opłat
  wypłata gotówki z rachunku ROR bez opłat
  stałe zlecenie 3,50 zł
  prowadzenie rachunku w systemie IR (Internetowy rachunek) 5,50 zł
  wykonanie dyspozycji przelewu na inny bank w systemie IR 0,70 zł
  wykonanie dyspozycji przelewu na rachunek w BS Miedźna w systemie IR bez opłat

Chcesz otrzymywać aktualne informacje zapisz się do newslettera.
Wyślij
O Banku | Bankomaty | Dokumenty do pobrania | Kalkulator kredytowy | Kontakt | Polityka Prywatności