Bank Spółdzielczy w Miedźnej
Strona Główna | Aktualności | Kontakt
20 LISTOPAD 2017
Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Wysokość kredytu inwestycyjnego uzależniona jest od poziomu zdolności kredytowej, charakteru inwestycji, rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Kredyt udzielany jest na okres do 10 lat z możliwością uzyskania karencji w spłacie kapitału do 2 lat.

Oprocentowanie kredytu od 8% w stosunku rocznym lub oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę bankową od 3pp.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne.

Prowizja za udzielenie kredytu wynosi od 1% do 3%.

Wypłata kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.

Kredyt podlega spłacie w ratach miesięcznych lub kwartalnych. Odsetki są płatne przy ratach kapitałowych, w okresie karencji w spłacie kapitału w okresach określonych w umowie kredytowej.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje zapisz się do newslettera.
Wyślij
O Banku | Bankomaty | Dokumenty do pobrania | Kalkulator kredytowy | Kontakt | Polityka Prywatności