Bank Spółdzielczy w Miedźnej
Strona Główna | Aktualności | Kontakt
17 LISTOPAD 2017
Faktoring

FAKTORING to szybkie finansowanie obrotowe dla Twojej firmy, które pomoże Ci poprawić jej płynność finansową, otrzymać środki finansowe dotychczas zamrożone w niezapłaconych, ale nieprzeterminowanych fakturach.

Najważniejsze cechy faktoringu:
 • przedmiot faktoringu - wierzytelności powstające w krajowym obrocie gospodarczym, istniejące i przyszłe, przy czym:
  • termin płatności jest nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 90 dni, liczony od daty wystawienia faktury,
  • są odpowiednio udokumentowane - umową podstawową i/lub fakturą,
  • są niewymagalne,
  • są ściśle oznaczone, odpowiednio udokumentowane i bezsporne, co do istnienia,
  • wysokości i terminu płatności,
  • nie są obciążone prawami osób trzecich, w szczególności prawem zastawu,
  • nie były i nie są przedmiotem wykupu przez innego nabywcę i przysługują wyłącznie Zbywcy,
  • ich przeniesienie nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, właściwości zobowiązania oraz zastrzeżeń zawartych w umowie podstawowej lub innych aktach,
  • nie są zajęte w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym prowadzonym przeciwko Zbywcy,
  • nie ciążą na nich żadne należności publicznoprawne, w szczególności opłaty skarbowe związane z umową podstawową (zostały uiszczone lub brak),
  • Dłużnikowi nie przysługuje prawo zgłoszenia do nich zarzutów potrącenia, zwolnienia z długu, odnowienia zobowiązania, niespełnienia świadczenia wzajemnego, odroczenia terminu płatności,
 • okres świadczenia usługi - od 6 do 12 m-cy,
 • waluta - PLN.

Zapraszamy do Banku oraz naszych Oddziałów!
Chcesz otrzymywać aktualne informacje zapisz się do newslettera.
Wyślij
O Banku | Bankomaty | Dokumenty do pobrania | Kalkulator kredytowy | Kontakt | Polityka Prywatności