Bank Spółdzielczy w Miedźnej
Strona Główna | Aktualności | Kontakt
17 LISTOPAD 2017
Operacje zagraniczne


Rozliczenia dewizowe

Bank Spółdzielczy w Miedźnej przeprowadza rozliczenia dewizowe za pośrednictwem Banku Zrzeszającego – Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank wykonuje transakcje płatnicze na rzecz / na zlecenie Klienta w formie:
1. Polecenia wypłaty
2. Przelewu SEPA

Polecenie wypłaty

Zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich są wykonywane na rzecz i zlecenie:
- Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Banku Spółdzielczym,
Szybka i bezpieczna realizacja przekazów do większości krajów świata dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT.

Przelew SEPA

Przelew SEPA jest to zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, funkcjonujące w oparciu o zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA. Przelew SEPA spełnia następujące warunki:
- waluta transakcji EUR;
- dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
- występuje opcja kosztowa „SHA”, co oznacza przy przekazach wysyłanych, że prowizje i opłaty Banku pokrywa zleceniodawca przekazu, banku beneficjenta- beneficjent, a przy przekazach otrzymywanych, że prowizje i opłaty Banku pokrywa beneficjent przekazu, banku zleceniodawcy- zleceniodawca;
- przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
- bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer).

Wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej epc.cbnet.info.

Jeżeli dyspozycja przelewu nie spełnia wyżej wymienionych wymogów to realizowana jest jak polecenie wypłaty.

Kursy walut stosowane do rozliczeń przelewu SEPA są udostępniane w lokalach Banku oraz na stronie internetowej www.bankbps.pl.

Otrzymywanie przelewów z zagranicy – dzięki podaniu w treści zlecenia kodu SWIFT-owego Banku  – „POLUPLPR” pieniądze kierowane są bezpośrednio do Banku za pośrednictwem systemu SWIFT.


Zapraszamy do naszych placówek!
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.
 

Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym:
Chcesz otrzymywać aktualne informacje zapisz się do newslettera.
Wyślij
O Banku | Bankomaty | Dokumenty do pobrania | Kalkulator kredytowy | Kontakt | Polityka Prywatności