Bank Spółdzielczy w Miedźnej
Strona Główna | Aktualności | Kontakt
20 LISTOPAD 2017
Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych podlegających dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Wysokość kredytu pomostowego uzależniona jest od poziomu zdolności kredytowej, charakteru inwestycji, rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu, jednakże wysokość kredytu może wynosić maksymalnie 90% kosztów ogólnych przedsięwzięcia..

Kredyt udzielany jest na okres do 8 lat z możliwością uzyskania karencji w spłacie kapitału do 2 lat. Karencji nie podlega otrzymana pomoc finansowa (dotacja UE), która w całości przeznaczona jest na spłatę kapitału z dniem jej otrzymania przez kredytobiorcę.

Warunkiem uzyskania kredytu pomostowego jest:

a) przedłożenie kopii wniosku o pomoc finansową potwierdzonego przez instytucję zarządzającą, wskazującego rachunek bankowy w Banku jako właściwy do przekazania pomocy finansowej,

b) pozytywna decyzja instytucji wdrażającej działanie (ARiMR, PARP) umożliwiająca rozpoczęcie inwestycji i przedłożenie zawartej umowy o dofinansowanie.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane jest w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę od 3 pp. 

Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 1%.

Wypłata kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.

Kredyt podlega spłacie w ratach miesięcznych lub kwartalnych. Odsetki są płatne przy ratach kapitałowych, w okresie karencji w spłacie kapitału w okresach określonych w umowie kredytowej.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje zapisz się do newslettera.
Wyślij
O Banku | Bankomaty | Dokumenty do pobrania | Kalkulator kredytowy | Kontakt | Polityka Prywatności