Bank Spółdzielczy w Miedźnej
Strona Główna | Aktualności | Kontakt
20 LISTOPAD 2017
Wkłady oszczędnościowe a’vista

Rachunek wkładów oszczędnościowych a’vista ma charakter rachunku oszczędnościowego i służy jego Posiadaczom do przechowywania środków pieniężnych.

W szczególności przeznaczony jest dla osób, które nie osiągają systematycznych dochodów.

Rachunek otwierany jest na imię i nazwisko jednej osoby fizycznej. Osoba ta ma prawo udzielenia pełnomocnictwa.

Właściciel rachunku otrzymuje książeczkę za pomocą, której dokonuje wpłat i wypłat w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej: przelewem z rachunku bankowego.

Środki pieniężne zgromadzone na książeczce są oprocentowane w wysokości 0,1% według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

 PROWIZJE I OPŁATY:
  otwarcie rachunku bez opłat
  miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bez opłat
  wpłata i wypłata środków z konta bez opłat
  wykonywanie dyspozycji przelewu na inny bank 0,5 % od kwoty nie mniej niż 3,50 zł
  wykonanie dyspozycji przelewu na rachunek w BS Miedźna bez opłat
Chcesz otrzymywać aktualne informacje zapisz się do newslettera.
Wyślij
O Banku | Bankomaty | Dokumenty do pobrania | Kalkulator kredytowy | Kontakt | Polityka Prywatności