Bank Spółdzielczy w Miedźnej
Strona Główna | Aktualności | Kontakt
20 LISTOPAD 2017
Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy JUNIOR

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy JUNIOR przeznaczony jest do samodzielnego dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku przez osoby w wieku od 13 do 18 lat. Umowę zawartą z Bankiem dla jej ważności potwierdza przedstawiciel ustawowy małoletniego.

Rozliczenia na rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej.

Operacje wykonywane w ramach ROR JUNIOR potwierdzone są wyciągiem bankowym.

ROR - JUNIOR umożliwia:
  • przechowywanie środków pieniężnych,
  • korzystanie z kart bankomatowych Visa w celu realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
  • korzystanie z ponad 2400 bezpłatnych bankomatów w całej Polsce,
  • przyjmowanie wpływów gotówkowych i bezgotówkowych, np. stypendia, renta, itp.
  • zlecanie regulowania zobowiązań  i płatności, np. opłata za telefon, Internet, szkołę,
  • korzystanie z bankowości elektronicznej IR.
 PROWIZJE I OPŁATY:
  otwarcie rachunku bez opłat
  miesięczna opłata za prowadzenie rachunku ROR JUNIOR bez opłat
  wykonanie dyspozycji przelewu na inny bank
bez opłat
  wykonanie dyspozycji przelewu na rachunek w BS Miedźna
bez opłat
  wpłata i wypłata gotówki z rachunku ROR JUNIOR bez opłat
  stałe zlecenie bez opłat
  prowadzenie rachunku IR bez opłat
  wykonanie dyspozycji przelewu na inny bank w systemie IR bez opłat
Chcesz otrzymywać aktualne informacje zapisz się do newslettera.
Wyślij
O Banku | Bankomaty | Dokumenty do pobrania | Kalkulator kredytowy | Kontakt | Polityka Prywatności